Skip to content

Gamma butyrolactone Buy

  • by

Gamma butyrolactone Buy | Gamma butyrolactone Buy | GBL Shops

Koop GBL-reiniger Online | gbl gamma butyrolactone lab grade | GBL Shops. Koop GBL VS, Canada en het VK. schoner op internet. We kunnen GBL naar de VS, Canada, Brazilië en andere landen verzenden.

Koop GBL Online bij GBL Shop.

γ-Butyrolacton ( GBL ) is een hygroscopische kleurloze, met water mengbare vloeistof met een zwakke karakteristieke geur. Het is het eenvoudigste 4-koolstoflacton. Het wordt voornamelijk gebruikt als tussenproduct bij de productie van andere chemicaliën, bijvoorbeeld methyl-2-pyrrolidon.

Bij mensen werkt GBL als een prodrug voor γ-hydroxyboterzuur (GHB) en wordt het gebruikt als een recreatieve onderdrukker van het centrale zenuwstelsel met effecten die vergelijkbaar zijn met die van barbituraten. Controleer ook γ-Butyrolactone (GBL) Koop GBL Online. GBL wheel cleaner.

gamma butyrolactone buy

gamma butyrolactone buy

Voorval

GBL is aangetroffen in extracten van monsters van onvervalste wijnen. Deze bevinding geeft aan dat GBL een natuurlijk voorkomend bestanddeel is in sommige wijnen en aanwezig kan zijn in soortgelijke producten.

The concentration detected was approximately 5 μg/mL and was easily observed using a simple extraction technique followed by GC/MS analysis. GBL is te vinden in kaasaroma\’s, maar resulteert meestal in een gehalte van 0,0002% GBL in het uiteindelijke levensmiddel. gamma butyrolactone lab grade suppliers.

Productie en synthese

γ-Butyrolacton wordt industrieel geproduceerd door dehydrogenering van 1,4-butaandiol bij een temperatuur van 180-300 °C en atmosferische druk in aanwezigheid van een koperkatalysator. butyrolactone lab grade suppliers manufacturers.

De opbrengst van dit proces is ongeveer 95%. De zuivering vindt plaats met een vloeistofgasfase-extractie. In het laboratorium kan het ook worden verkregen via de oxidatie van tetrahydrofuran (THF), united states gamma butyrolactone manufacturersbijvoorbeeld met waterig natriumbromaat. Een alternatieve route verloopt vanuit GABA met behulp van de Sandmeyer-reactie.

Toepassingen

Butyrolacton is voornamelijk een voorloper van andere chemicaliën. Reactie met methylamine geeft NMP. Ammoniak geeft pyrrolidon.

Het wordt ook gebruikt als oplosmiddel in lotions en sommige polymeren. Butyrolacton, met zijn brede vloeistofbereik, chemische stabiliteit en hoge diëlektrische constante, wordt gebruikt in sommige batterijen, maar wordt voornamelijk aangetroffen in elektrolytische condensatoren als organisch oplosmiddel. In deze hoedanigheid wordt het vaak gemengd met een kleine verhouding ethyleenglycol, waarbij. gebruikelijk is, om de interne weerstand te variëren. gammabutyrolactone gbl mgml in acetonitrile.

Onlangs is GBL online kopen een belangrijk oplosmiddel geworden voor de ontwikkeling van organische perovskieten (zoals methylammoniumloodhalogenide), nieuwe zonnecelmaterialen die uit een oplossing kunnen worden verwerkt.

Wat is gamma-Butyrolacton (GBL)

Gamma-Butyrolactone (γ-butyrolacton of GBL) is een hydroscopische kleurloze vloeistof met een zwakke karakteristieke geur die oplosbaar is in water. GBL is een veelgebruikt oplosmiddel en reagens in de chemie en wordt ook gebruikt als smaakstof, als reinigingsoplosmiddel, als superlijmverwijderaar en als oplosmiddel in sommige natte elektrolytische condensatoren van aluminium.

Buy shelf Gamma butyrolactone wheel cleaner Online

Bij mensen werkt het als een prodrug voor GHB, en het wordt gebruikt als een recreatief bedwelmend middel met effecten die vergelijkbaar zijn met die van alcohol. Koop GBL Online. Gammabutyrolactone gbl mgml in acetonitrile.

Butyrolactone gbl for wholesale export

GBL is een goed oplosmiddel voor de voorloperzouten zoals loodhalogeniden en methylammoniumjodide of formamidiniumjodide. Vaak geven mengsels van GBL en DMSO de beste resultaten.

Gamma butyrolactone manufacturers suppliers

GBL is een alternatief voor het giftigere oplosmiddel dimethylformamide dat in de vroege stadia van de ontwikkeling van de perovskietzonnecel werd gebruikt.

Koop Gbl Gamma-butyrolactone velgenreiniger. Industriële kwaliteit 99% γ-Butyrolacton.

WIKK-ID: GBLTRADE
E-MAIL: [email protected]